·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Notícies

Publicació acta fase 2 concurs de mèrits de direcció

20-05-2020

 

Aquest és l'enllaç on hi ha publicades les actes de les comissions de selecció del concurs de mèrits de direcció:


http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/personal-docent/concurs-seleccio-direccions/  

 

 

Les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l'esmentada acta, d'acord amb el procediment descrit a la base 10.10.

 

Dimecres 20/05/2020 12.50h


Xarxes socials:


Vincles d'interès