·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Professorat

MANUAL DE SERVEI ESO


Manual de servei ESO

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Oferir un ensenyament de qualitat d'acord amb els criteris establerts al Projecte Curricular de l'ESO, garantint així que s'assoleixin per part de l'alumnat els objectius d'etapa. Per això, l'objectiu d'aquest Manual de Servei és assegurar l'homogeneïtat del procés d'Ensenyament/Aprenentatge en l'ESO i dels procediments associats. Amb això es pretén garantir que la prestació del servei es realitza d'acord amb la descripció que s'hi fa al Projecte Curricular de Centre (PCC) i a la resta de documents estratègics de l'Institut.


Arxius: