·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019/2020

FORMULARI DE MATRÍCULA


 L'HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE SECRETARIA DURANT EL PERIODE DE MATRÍCULA: DE 9.00h A 12.00h.

 

Benvingut/da al formulari de matrícula de l'Institut de Mollet del Vallès.

Per formalitzar la matrícula al centre s'ha d'emplenar i entregar a secretaria del centre, juntament amb la documentació acreditativa segons el nivell escollit, el formulari de matrícula corresponent, tant per l'alumnat nouvingut procedent de preinscripció com alumnat ja matriculat al centre al curs 2018/2019.

ACCÉS AL FORMULARI:

Per accedir al formulari de matrícula, necessites un compte de correu @insmollet.cat:

  • Si ets nou alumne, rebràs l'usuari i contrasenya @insmollet.cat al correu electrònic que vas indicar en la preinscripció. Revisa que no hagis rebut el missatge a la safata de correu no desitjat. En cas que no ho rebis, pots consultar l'usuari i la contrasenya a la Consergeria del centre.

  • Si ja ets alumne i no recordes el teu usuari i/o contrasenya, pots consultar-los a la Consergeria del centre.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE NOMÉS TINGUIS OBERTA LA SESSIÓ DEL CORREU @INSMOLLET.CAT I NO CAP ALTRE COMPTE PERSONAL DE GMAIL. ASSEGURA'T D'HAVER TANCAT LA RESTA DE SESSIONS, PER EVITAR PROBLEMES D'ACCÉS AL FORMULARI.

Si no saps com tancar la sessió aquí tens un enllaç amb els passos a seguir.

Com tancar la sessió de gmail

Per accedir al formulari:

1- Iniciar sessió amb el compte insmollet.cat obrint el seguent enllaç gmail (comprova que has tancat totes les sessions de gmail). 

Correu Gmail

2- Fes click en el següent enllaç:

ACCÉS AL FORMULARI DE MATRÍCULA

Una vegada emplenat i enviat, rebràs en el correu electrònic d'accés al formulari (compte @insmollet.cat) l'arxiu en .PDF que hauràs d'imprimir i portar a secretaria amb la documentació acreditativa segons el nivell escollit. A més, s'ha de descarregar, imprimir i signar la carta de compromís de l'alumne que hi és al final de la pàgina.

 

 

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA:

Documentació necessaria a adjuntar amb el formulari NIVELL ESO:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o pasaport del pare, mare o tutor legal i de l'alumne.

- Original i fotocópia de la targeta sanitaria o equivalent.

- 2 fotografies tamany carnet.

- Original i fotocópia del llibre de familia.

- Justificant bancari del pagament corresponent segons el nivell d'ESO escollit.

(indicat al formulari).

- Historial acadèmic del centre en què ha estat cursant els estudis fins ara, on constin les qualificacions de les matèries cursades (només per alumnat que procedeix d'un altre centre o de l'estranger).

 

Documentació necessaria a adjuntar amb el formulari NIVELL BATXILLERAT:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o pasaport del pare, mare o tutor legal i de l'alumne.

- Original i fotocópia de la targeta sanitaria o equivalent.

- 2 fotografies tamany carnet.

- Original i fotocópia del llibre de familia.

- Historial academic amb l'ESO finalitazada, resguard del titól d'ESO o certificat amb qualifiació final d'ESO.

- Justificant bancari del pagament corresponent segons el nivell de batxillerat escollit.

(indicat al formulari).

- Informe de traspàs acadèmic del centre en què ha estat cursant els estudis fins ara, on constin les qualificacions de les matèries cursades (només per alumnat que procedeix d'un altre centre o de l'estranger).

 

Documentació necessaria a adjuntar amb el formulari NIVELL PFI:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o pasaport del pare, mare o tutor legal i de l'alumne.

- Original i fotocópia de la targeta sanitaria o equivalent.

- 2 fotografies tamany carnet.

- Original i fotocópia del llibre de familia.

- Certificat d'estudis d'ESO on aparegui l'últim curs cursat.

 

Documentació necessaria a adjuntar amb el formulari NIVELL CFGM:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o pasaport d l'alumne (i del pare, mare o tutor legal si l'alumne es menor d'edat).

- Original i fotocópia de la targeta sanitaria o equivalent.

- 2 fotografies tamany carnet.

- Original i fotocópia del llibre de familia (si l'alumne es menor d'edat).

- Historial academic amb l'ESO o batxillerat finalitazat o resguard del titól, certificat de superació de la prova d'accés a CFGM o certificat academic o resguard del titól d'un altre CFGM cursat anteriorment.

- Justificant bancari del pagament corresponent segons el nivell de CFGM escollit.

(indicat al formulari).

- Documentació acreditativa en cas de demanar convalidació de FOL i/o EIE.

 

Documentació necessaria a adjuntar amb el formulari NIVELL CFGS:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o pasaport d l'alumne (i del pare, mare o tutor legal si l'alumne es menor d'edat).

- Original i fotocópia de la targeta sanitaria o equivalent.

- 2 fotografies tamany carnet.

- Original i fotocópia del llibre de familia (si l'alumne es menor d'edat).

- Historial academic amb batxillerat finalitazat o resguard del titól, certificat de superació de la prova d'accés a CFGS o certificat academic o resguard del titól d'un altre CFGS cursat anteriorment.

- Justificant bancari del pagament corresponent segons el nivell de CFGS escollit.

(indicat al formulari).

- Documentació acreditativa en cas de demanar convalidació de FOL i/o EIE.

 

TERMINIS DE MATRICULACIÓ NOUVINGUTS:

  • Alumnat nouvingut ESO: Del 20 al 26 de juny.

  • Alumnat nouvingut BATXILLERAT: Del 9 al 15 de juliol.
  • Alumnat nouvingut CFGM: Del 9 al 15 de juliol.

  • Alumnat nouvingut CFGS: Del 18 al 23 de juliol.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALUMNAT DEL CENTRE:

  • Alumnat matriculat al centre aquest curs d'ESO: Del 13 de juny al 21 de juliol.

  • Alumnat matriculat al centre aquest curs de BATXILLERAT: Del 4 al 8 de juliol.

  • Alumnat matriculat al centre aquest curs de CFGM: Del 4 al 8 de juliol.

  • Alumnat matriculat al centre aquest curs de CFGS: Del 16 al 19 de juliol.


Arxius:
Vincles d'interès