·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

Modalitat d'Arts


El currículum de batxillerat consta d'una part comuna i una part diversificada: les matèries optatives de modalitat, específiques i el treball de recerca. A més, l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria. Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries optatives de la modalitat de la modalitat triada: les dues troncals i dues més de cada curs (de la modalitat triada)

Matèries comunes:

Educació física

Filosofia i ciutadania

Història

Ciències per al Món Contemporani

Història de la Filosofia

Llengua estrangera I i II

Llengua i literatura catalanes I i II

Llengua i literatura castellanes I i II

Matèria comuna d'opció (troncal de modalitat):

Treball de Recerca

Matèries de la modalitat d'arts via d'arts plàstiques, imatge i disseny:

Cultura audiovisual I i II

Dibuix artístic I i II

Dibuix tècnic I

Disseny

Història de l'art I i II

Matèries optatives:

Psicologia i sociologia

Segona llengua estrangera

Matèries d'altres modalitats

 

Més informació al web del Departament d'Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que_es_pot_estudiar/arts_plastiques_imatge_i_disseny/