·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis


3 Fotos

Família de manteniment i servei a la producció


El Grau de la Família Professional d'instal·lació i manteniment que es cursen a l'Institut de Mollet del Vallès és el que es detalla a continuació:

  • GRAU MITJÀ EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

  • GRAU SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

 

 

 


Arxius: