·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

Família d'Electricitat i Electrónica


La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Enllaç a l'apartat d'Electricitat i electrònica a la web d'ensenyament per ampliar informació

Grau Mitjà Instal·lacions elèctriques i automàtiques

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Empreses amb les que es tenen convenis per fer pràctiques:

Instal·lacions Mollet,

Anpe SL,

Instalrapid SL

Estelec Instalaciones Integrales SL,

Instala·lacions Masso SL,

Witte i Sola SA

 

GRAU SUPERIOR Automatització i robòtica industrial

Si estàs interessat en l'automatització, el control industrial, els autòmats programables, els microcontroladors i la robòtica, no ho dubtis, aquest cicle i el nostre Centre són la teva millor elecció.

Què oferim?

Un equip de professors i professores absolutament preparat pels reptes del segle XXI amb una dilatada experiència en el sector industrial i que, malgrat no tenir vint anys encara sent bullir la sang per motivar, engrescar i aprofitar les capacitats que tots els alumnes tenen per aprofitar-les al màxim.

Aprenentatge basat en projectes com a la majoria d'universitats, amb un seguiment  personalitzat i constant dels alumnes.

Ús intensiu de les tecnologies de la informació, tant a l'aula com a eina de treball individual. Aquí treballaràs amb Moodle, Edmodo i plataformes com Interactive Mathematics o Coursera on podràs compartir les teves experiències I inquietuds amb alumnes d'arreu del món.

Formació en centres de treball amb empreses molt significatives dins el sector de l'automatització.

Treballaràs amb autòmats Siemens, Omron i Schneider, fent ús de sistemes de comunicació industrial com ara Profibus, Profinet,  Ethernet i coneixeràs el món de les pantalles tàctils amb Siemens HMI.

Programaràs robots industrials i controladors amb servo-accionaments tal com es fa a les industries de procés.

Els sistemes embeguts com Arduino i Microchip, que s'han introduït arreu de totes les universitats del món també les treballem en aquest cicle amb la construcció de petits robots per part dels alumnes.

En definitiva si vols uns ensenyaments capdavanters en l'automatització industrials, sense cap mena de dubte el nostre centre és la millor opció.

Què et demanem?

Volem que aprofitis les capacitats que tots tenim i les desenvolupis al màxim:

Esforç, estudi, iniciativa, disposició a treballar en grup i també empenta personal. Volem que ens aportis les teves inquietuds i les teves idees per ajudar-nos a millorar. Volem en definitiva el teu compromís amb els estudis, per així sumar-lo al nostre i entre tots aconseguir que la teva formació sigui un èxit.

 

 


Arxius: