·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Documents de Centre

Projecte de Direcció (PdD)


Projecte de Direcció (PdD)

El Projecte de Direcció presentat per al període del 2012-2016 ha estat la voluntat d'assentar les bases d'una nova cultura de centre docent després de 35 anys de l'exercici de direcció del director precedent fins el 2012. Certament, el lideratge distribuït interorganitzatiu i especialment el treball en xarxa han estat i continuen essent claus per construir el centre inclusiu present en el Projecte de Direcció per al període 2012-2016. L'actualització del Projecte de direcció per al període 2016-2020 afegeix i vol consolidar aquesta línia del treball col·laboratiu dins i fora del centre docent amb el concepte "obert”; efectivament, al llarg del període 2012-2016 l'Institut de Mollet del Vallès ha continuat i fins i tot iniciat l'obertura a participar en projectes: Qualitat i Millora Continua, Innova FP, FP Dual, Programa pilot d'orientació professional amb la fundació Bertelsmann, intercanvi amb Alemanya dins eTwinning, entre d'altres. Tanmateix l'actualització del Projecte de Direcció és una proposta de millora en l'àmbit pedagògic i de resultats acadèmics per a la nova etapa del 2016 al 2020.

...


Arxius:
Vincles d'interès