·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

Competències bàsiques. Àmbit lingüístic. Dimensió comunicativa i literària

Aquesta publicació s'enmarca en les dimensions comunicativa i literaria de les competències pròpies de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a l'educació secundària obligatoria.

Les orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l'auditiva, la pràctica de lectura i d'escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l'aprenentatge, l'ús del diccionari, la presa d'apunts o la bitàcora ortogràfica, entre altres.

El document vol contribuir a facilitar l'aprenentatge de l'ortografia dels alumnes de l'educació secundària obligatòria, amb vista al pefeccionament de la seva competència escrita.

Enllaç al document en pdf


Arxius:
Vincles d'interès