·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques de l'àmbit social

Ciències socials: geografia i història

Publicació que pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àmbit social, concretament de la matèria de ciències socials: geografia i història.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Enllaç al document en pdf


Arxius:
Vincles d'interès