·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (Llengües estrangeres anglès, francès i alemany)

Llengües estrangeres (anglès, francès i alemany)

Aquest document d'orientacións de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'ESO pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de la matèria de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany)

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Enllaç al document en pdf


Arxius:
Vincles d'interès