·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia. Física i química. Tecnologia

Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l'àmbit cientificotecnològic.

Les competències bàsiques d'aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

El document conté les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Enllaç al document pdf.


Arxius:
Vincles d'interès