·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Càrrecs

Càrrecs centre educatiu


CÀRRECS CENTRE EDUCATIU 2018-2019

Equip Directiu  
Directora Maria Josep Amigó de Bonet
Coordinació Pedagògica Mari Paz Casadó  
Cap d'estudis Secundària i Director en funcions Joan Carles Tajafuerce
Cap d'estudis Formació Professional Martí Almor
Cap d'estudis adjunt  Fernando González
Secretari Alberto Roldán
   
Càrrecs professorat de secundaria  
Cap Departament de Visual i Plàstica  Angelina Serra
Cap Departament de Català Rosa Maria Pérez
Cap Departament de Castellà Isabel Cervera
Cap Departament de Matemàtiques Esther Pascual
Cap Departament de Llengües estrangeres  María José Vilches
Cap Departament de Ciències Experimentals José Ortega 
Cap Departament de Ciències Socials Manel Martín
Cap Departament Psicopedagògic Alberto Sáez
Cap Departament Educació Física i Música Àngels Collell
Cap Departament de Tecnologia Jesús Álvarez
   
Càrrecs de coordinació  
Coordinació general 1r ESO Neus Morales
Coordinació general 2n ESO Quique Vallet
Coordinació general 3r ESO Hugo Vázquez
Coordinació general 4t ESO Anna Baraldès
Coordinació BTX Joan Negre
Coordinació ESO Mari Martínez
Mediació Montse Ortiz
Coordinació Biblioteca Mila Tourís 
Coordinació TIC Elisabeth López
Coordinació FCT Dolors Bonache
Coordinació d'extraescolars Pau Sellés
   
Tutories  
ESO  
ESO 1r A Anna Calavera
ESO 1r B Anna Calavera
ESO 1r C David Sánchez
ESO 1r D Neus Morales
ESO 2n A Elvira Castelló
ESO 2n B Enrique Vallet
ESO 2n C Marta Costa
ESO 2n D Elvira Castelló
ESO 3r A Eduard Muñio
ESO 3r B Eduard Muñio
ESO 3r C Oscar Santoria
ESO 3r D Hugo Vázquez
ESO 4t  Ciències Anna Baraldès
ESO 4t Formació ocupacional Yolanda Quesada
ESO 4t Artístic Alex Expósito
ESO 4t Humanístic Alex Expósito
   
BATXILLERAT  
BTX 1r Artístic David Martínez
BTX 1r Humanístic, Social, Ciències, Científic - Tecnològic Laura Miralles
BTX 2n Artístic Maria José Cortés
BTX 2n Humanístic, Social, Ciències, Científic - Tecnològic Francesc Remohí
   

 

Càrrecs professorat Cicles Formatius

Cap Departament d'Automoció Josép Valero
Cap Departament de Fabricació Mecànica Francesc Calvet
Cap Departament de Electricitat - Electrònica Jaume Yebra
Cap Departament de Manteniment Sergio Bertolín
Cap Departament de Química Joan Pujolriu
Cap Departament de Formació i orientació laboral Raquel Martínez
   
Caps de Seminari
Cap de seminari d'Automoció Antoni Álvarez
   
Tutories  
CFGM Departament Electricitat - Electrònica  
CFGM 1r EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Emili Mas
CFGM 2n EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Valentí Villanueva
   
CFGM Departament Automoció  
CFGM 1r TM10 Electromecànica de vehicles (matí) Joan Català
CFGM 1r TM10 Electromecànica de vehicles (tarda) José Cuélliga
CFGM 2n TM10 Electromecànica de vehicles (matí) Julio Gutiérrez
CFGM 1r TM20 Carrosseria (matí) Carlos García
CFGM 2n TM20 Carrosseria (tarda) Albert Marco
   
CFGM Departament Química  
CFGM 1r QU20 Operacions de laboratori Monica Caubet
CFGM 2n QU20 Operacions de laboratori Rodrigo Sánchez
   
CFGM Departament Fabricació Mecànica  
CFGM 1r FM20 Mecanització (matí) Oriol Tornay
CFGM 2n FM20 Mecanització (tarda) Juan Miguel Ribera
   
CFGS Departament  Manteniment  
CFGS 1r IMC0 Mecatrònica (tarda) Joan Canet
CFGS 2n IMC0 Mecatrònica (tarda) Ferrán Mejias
   
CFGS Departament Electricitat - Electrònica  
CFGS 1r EEB0 Automatització i robòtica industrial (tarda) Antonio Zahino
CFGS 2n EEB0 Automatització i robòtica industrial (tarda) Juan Rámirez
   
CFGS Departament Automoció  
CFGS 1r TMA0 Automoció (matí) Hipólito Díaz
CFGS 2n TMA0 Automoció (tarda) Victor Paramés
   
CFGS Departament de Química  
CFGS 1r QUA0 Química industrial (tarda) Debora Romero
CFGS 2n QUA0 Química industrial (tarda) Anna María Belenguer
   
CFGS Departament Fabricació Mecànica  
CFGS 1r FMB0 (tarda) Juan Francisco García
CFGS 2n FMC0 Disseny en fabricació mecànica Ester Muela
CFGS 2n FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica Miguel Ángel Tornay
   
PFI  
PFI pintura i manteniment Elena Córdoba
Vincles d'interès